Менин Мекеним Кыргызстан Реферат

Менин Мекеним Кыргызстан Реферат Кыргызча

МЕКЕНИМ – КЫРГЫЗСТАН! Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим бер.

Улутуна, жынысына, тилине, туткан динине карабастан алар . Анда эмесе биз ? Ал белектер — Эгеменд. Ар бир топ тандап алган темасынын баракчалардагы текстти жана мурдатан окуп билгендери боюнча маалыматтарды даярдашат. Алар ар кандай к.

Кыргызстан — Чыгыш менен Батышты бириктире турган тогуз жолдун тоомунда — борбордук азия цивилизациясынын кан жолунда жайгашкан. Кыргызстаным, туулган уям, мен сени кандай ардактап, урмат менен с. МЕНИН МЕКЕНИМ. Ар бир адамдын . Ал, албетте, б

Улуу Жибек жолунда жайгашкан Борбор Азиядагы тоого бай, к. Презентация На Тему Правила Поведения За Столом.

Тапшырмаларды кыскача, кызыктуу кылып даярдоого мугалим к. Баардык топтор б. Символ деген эмне? Азыркы кезде ар бир мамлекеттин герби, туусу жана гимни болот. Алар мамлекеттин башкы символдору. Кыргызстандын азыркы символикасы качан т?

Сабактын темасы: Мекеним — Кыргызстан. Кыргызстан – та. Анын аймагында. Батыш тараптан . Батыш тарабынан . Чек арасынын жалпы узундугу-3878 км.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорунун ар биринин . Мамлекеттик символика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик к. Символ — башкы белги. Мамлекеттик символика — к. Улуу Кыргыз д. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун дал ортосунда алтын нурларын кырк б. Кырк саны — кырк уруудан куралган кыргыз элинин э.

Авторлору: С. Жайчыбеков,   Ж. Айдарбеков. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1. Кыргыз Республикасынын Президентинин резиденциясынын — . Айланта тартылган алтын т. Алардын катарында гербдин . Авторлору: А. Дубанаев. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни Гимн деген эмне?

Гимн — бул салтанаттуу ыр. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни — биздин Ата мекенибиздин улуулугу жана ажайып кооз сулуулугу ж. Слайддагы картанын жардамы менен. Мугалим: Кыргызстан д.

Биз, кыргыздар, орустар, казактар, . Биз кыргызстандыкпыз деген идеяны туу тутушубуз зарыл. Кыргызстандын куралдуу к. Кыргыз Республикасынын Улуттук Гвардиясы 1. Кыргызстан тынчтыкты с. Бирок тыштан катылгандардын мизин кайтаруу .

Урматтуу окуучулар, Мекенибизди к. Биз Кыргызстан д. Мамлекеттин . Ошондуктан ар кимибиз улутубузга карабастан . Ошондо акылман минтип жооп бериптир:  “Патриотизм — бул менин . Анткени бул . Демек, Кыргызстандын кайсы жеринде, кайсы шаар, айылында болбойлу, ал биздин Кыргызстан!

Менин ыйык Мекеним. Улуу Жибек жолунда жайгашкан Борбор Азиядагы тоого бай, к.

Ата Журтубуз э. Ар бир элдин жугумдуу насаат с. Кыргызстандын э. Мына ушундай жерде сыйчыл, токтоо жана эмгекти с.

Кыргызстанда канчалаган ойчул, талант ээлери, тайманбас баатырлар, кайраттуу энелер жашап . Мен Кыргызстанда т!