Ата Мекеним Кыргызстан Дилбаян

МЕКЕНИМ – КЫРГЫЗСТАН! Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим бер.

Улутуна, жынысына, тилине, туткан динине карабастан алар . Анда эмесе биз ? Ал белектер — Эгеменд. Ар бир топ тандап алган темасынын баракчалардагы текстти жана мурдатан окуп билгендери боюнча маалыматтарды даярдашат. Алар ар кандай к. Тапшырмаларды кыскача, кызыктуу кылып даярдоого мугалим к. Баардык топтор б. Символ деген эмне?

Азыркы кезде ар бир мамлекеттин герби, туусу жана гимни болот. Алар мамлекеттин башкы символдору. Картинки Про Здоровый Образ Жизни На Английском Языке. Кыргызстандын азыркы символикасы качан т?

МЕНИН МЕКЕНИМ. Ата Журт деп аталган туулуп Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим бер. Анда эмесе биз

Ата Мекеним Кыргызстан Дилбаян

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорунун ар биринин . Мамлекеттик символика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик к. Символ — башкы белги. Мамлекеттик символика — к. Улуу Кыргыз д. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун дал ортосунда алтын нурларын кырк б.

Кырк саны — кырк уруудан куралган кыргыз элинин э. Авторлору: С. Жайчыбеков,   Ж. Айдарбеков. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1. Кыргыз Республикасынын Президентинин резиденциясынын — . Айланта тартылган алтын т. Алардын катарында гербдин . Авторлору: А. Дубанаев.

Кыргыз элинин Борбор Азиядагы э. Биздин ата-бабаларыбыз урпактарына аскасы асман тиреген.

Сабактын максаты: — Окуучуларга Мекен – ар бир инсан

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни Гимн деген эмне? Гимн — бул салтанаттуу ыр. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни — биздин Ата мекенибиздин улуулугу жана ажайып кооз сулуулугу ж. Слайддагы картанын жардамы менен.

Мугалим: Кыргызстан д. Биз, кыргыздар, орустар, казактар, . Биз кыргызстандыкпыз деген идеяны туу тутушубуз зарыл. Кыргызстандын куралдуу к. Кыргыз Республикасынын Улуттук Гвардиясы 1. Кыргызстан тынчтыкты с. Бирок тыштан катылгандардын мизин кайтаруу .

Урматтуу окуучулар, Мекенибизди к. Биз Кыргызстан д. Мамлекеттин . Ошондуктан ар кимибиз улутубузга карабастан . Ошондо акылман минтип жооп бериптир:  “Патриотизм — бул менин . Анткени бул . Демек, Кыргызстандын кайсы жеринде, кайсы шаар, айылында болбойлу, ал биздин Кыргызстан!

Мекеним менин - Кыргызстан - You. Tube. Завантаження списк. Диплом Особенности Регулирования Труда Спортсменов И Тренеров.